ขยายการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

ขยายการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

1 มี.ค. 2564

11 view

ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ดังแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ-ขยายรับสมัคร-พนักงานขับรถยนต์-สกญ.-.pdf