พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 591 view

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน เพื่อภารกิจตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงครอบคลุมทั่วประเทศ รถตรวจโรคติดเชื้อฯ นี้ สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยผลการคัดกรองประชาชน 26,638 ราย ระหว่างวันที่ 2 พ.ค. – 5 ส.ค. 63 ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19

วิดีโอประกอบ