รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

8 ก.พ. 2564

41 view

ผู้ประสงค์สมัครงานสามารถกรอกรายละเอียดตามใบสมัครแนบท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 8 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_พขร_กพ_64.pdf