รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

22 เม.ย. 2564

71 view

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร_พขร_เมย_64.pdf