รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

1 เม.ย. 2564

56 view

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ดังแนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศ-ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก_พขร_6404.pdf