รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 428 view

ประกาศ-ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา-2021-Dec-01

เอกสารประกอบ

ประกาศ-ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมา-2021-Dec-01.pdf