สถานกงสุลใกญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน - เวืร์ทเทมแบร์ก ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทาง website สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก https://munich.thaiembassy.org หรือ link สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี https://eform.opm.go.th/q/I16SXb

 

1_39