บริการประชาชน

บริการประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

Q

หากได้ทำการจองการกักตัวกับโรงแรมทางเลือก ASQ ไปแล้วโดยมีระยะเวลาพักเกินกว่าที่มาตรการปัจจุบันกำหนด จะต้องทำอย่างไร

หากได้ทำการจองการกักตัวกับโรงแรมทางเลือก ASQ ไปแล้วโดยมีระยะเวลาพักเกินกว่าที่มาตรการปัจจุบันกำหนด จะต้องทำอย่างไร

A

ขอให้ท่านทำการติดต่อกับโรงแรมโดยตรง เพื่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนจำนวนวันเข้าพัก

ขอให้ท่านทำการติดต่อกับโรงแรมโดยตรง เพื่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนจำนวนวันเข้าพัก

Q

ประกันสุขภาพ Private หากครอบคลุมทุกอย่างตามที่ระบุ สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

ประกันสุขภาพ Private หากครอบคลุมทุกอย่างตามที่ระบุ สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

A

ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่า กรมธรรณ์ของประกันนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทประกัน หรือ หากเป็นการต่ออายุอัตโนมัติ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยสัญญาจะทำการต่ออายุอัตโนมัติทุกปีจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทประกัน

ได้ แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่า กรมธรรณ์ของประกันนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทประกัน หรือ หากเป็นการต่ออายุอัตโนมัติ ต้องระบุให้ชัดเจนว่า ไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยสัญญาจะทำการต่ออายุอัตโนมัติทุกปีจนกว่าจะมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทประกัน

Q

หากมี Re-Entry Permit ต้องลงทะเบียนอย่างไร และ อัพโหลดเอกสารอะไรบ้าง

หากมี Re-Entry Permit ต้องลงทะเบียนอย่างไร และ อัพโหลดเอกสารอะไรบ้าง

A

การเลือกประเภทวีซ่า จะต้องเป็นประเภทวีซ่าเดิมที่ท่านมีอยู่ก่อนการทำ Re-entry Permit ไม่สามารถใช้ Re-Entry Permit กับวีซ่าประเภทอื่นได้ โดยท่านต้องอัพโหลดหน้า Re-Entry Permit ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม คู่กับหน้าที่มีตราแสตมป์ Visa Extension โดยสังเกตวันที่เป็นหลัก วันที่ที่ปรากฏทั้ง 2 แห่งจะเป็นวันที่เดียวกัน

การเลือกประเภทวีซ่า จะต้องเป็นประเภทวีซ่าเดิมที่ท่านมีอยู่ก่อนการทำ Re-entry Permit ไม่สามารถใช้ Re-Entry Permit กับวีซ่าประเภทอื่นได้ โดยท่านต้องอัพโหลดหน้า Re-Entry Permit ที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม คู่กับหน้าที่มีตราแสตมป์ Visa Extension โดยสังเกตวันที่เป็นหลัก วันที่ที่ปรากฏทั้ง 2 แห่งจะเป็นวันที่เดียวกัน

Q

ชาวต่างชาติเดินทางกับภรรยาและบุตร สามารถใช้สิทธิตัวกับรัฐโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าโรงแรม ได้หรือไม่

ชาวต่างชาติเดินทางกับภรรยาและบุตร สามารถใช้สิทธิตัวกับรัฐโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าโรงแรม ได้หรือไม่

A

ไม่ได้ ชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

ไม่ได้ ชาวต่างชาติทุกคนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกักตัวเอง

Q

สามารถเดินทางมายื่นขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เลยหรือไม่

สามารถเดินทางมายื่นขอวีซ่าได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้เลยหรือไม่

A

ท่านต้องทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า ในกรณีต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แนะนำให้ท่านดำเนินการยื่นวีซ่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เนื่องจากการขอวีซ่าใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ และการขอ COE ใช้เวลาประมาณ 6 - 8 วันทำการ (หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และอัพโหลดเอกสารด้วยความรวดเร็ว)

ท่านต้องทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้า ในกรณีต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก แนะนำให้ท่านดำเนินการยื่นวีซ่า ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง เนื่องจากการขอวีซ่าใช้ระยะเวลา 3 วันทำการ และการขอ COE ใช้เวลาประมาณ 6 - 8 วันทำการ (หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และอัพโหลดเอกสารด้วยความรวดเร็ว)

Q

ขั้นตอนขอ COE ใช้เวลานานเท่าใด

ขั้นตอนขอ COE ใช้เวลานานเท่าใด

A

หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และท่านอัพโหลดเอกสารด้วยความรวดเร็ว (1) พิจารณาอนุมัติลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (2) พิจารณาอนุมัติ COE จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ อย่างไรก็ดี หากท่านยังไม่มีวีซ่า หรือ Re-entry Permit ท่านจะต้องดำเนินการขอวีซ่าก่อนลงทะเบียนขอ COE

หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และท่านอัพโหลดเอกสารด้วยความรวดเร็ว (1) พิจารณาอนุมัติลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (2) พิจารณาอนุมัติ COE จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ อย่างไรก็ดี หากท่านยังไม่มีวีซ่า หรือ Re-entry Permit ท่านจะต้องดำเนินการขอวีซ่าก่อนลงทะเบียนขอ COE

Q

ต้องการลงทะเบียนใหม่ แต่ระบบแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ต้องการลงทะเบียนใหม่ แต่ระบบแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนพิจารณา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร

A

การลงทะเบียนใหม่ จะสามารถทำได้ เมื่อการลงทะเบียนเดิมเกินกำหนดระยะเวลาแล้วเท่านั้น หรือ ลงทะเบียนใหม่ได้ในกรณีที่ลงผิดสำนักงาน ผิดประเทศ โดยที่ท่านได้แจ้งสำนักงานที่ท่านได้ลงทะเบียนผิด ให้ทำการปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านกับสำนักงานนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงทะเบียนใหม่ จะสามารถทำได้ เมื่อการลงทะเบียนเดิมเกินกำหนดระยะเวลาแล้วเท่านั้น หรือ ลงทะเบียนใหม่ได้ในกรณีที่ลงผิดสำนักงาน ผิดประเทศ โดยที่ท่านได้แจ้งสำนักงานที่ท่านได้ลงทะเบียนผิด ให้ทำการปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านกับสำนักงานนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Q

ถ้าได้รับ COE แล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องทำอย่างไร

ถ้าได้รับ COE แล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องทำอย่างไร

A

ผู้เดินทางต้องแจ้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยเร็วที่สุด
ในกรณีแจ้งหลังวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
ในกรณีแจ้งก่อนวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการยกเลิก COE ที่ท่านได้รับ เพื่อให้ท่านทำการอัพโหลดตั๋วโดยสารอันใหม่ แล้วออก COE ฉบับใหม่ แต่ถ้าหากคำร้องของท่านอยู่ในระบบนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดไม่ให้ท่านสามารถทำการแก้ไข อัพโหลดเอกสารใหม่ได้อีกต่อไป หากเป็นเช่นนี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ผู้เดินทางต้องแจ้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยเร็วที่สุด
ในกรณีแจ้งหลังวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น
ในกรณีแจ้งก่อนวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการยกเลิก COE ที่ท่านได้รับ เพื่อให้ท่านทำการอัพโหลดตั๋วโดยสารอันใหม่ แล้วออก COE ฉบับใหม่ แต่ถ้าหากคำร้องของท่านอยู่ในระบบนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดไม่ให้ท่านสามารถทำการแก้ไข อัพโหลดเอกสารใหม่ได้อีกต่อไป หากเป็นเช่นนี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

Q

ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ทำอย่างไร

ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ทำอย่างไร

A

เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้ว ทุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ระบบ จะส่งอีเมล์อัตโนมัติไปให้ผู้เดินทางตามอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเป็นระยะ และมั่นใจว่าจะไม่ไปอยู่ใน Spam รวมทั้ง อาจตรวจสอบสถานะจากระบบลงทะเบียน โดยไปกดที่ ปุ่ม ตรวจสอบผลการอนุมัติ (สีน้ำเงิน)

เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้ว ทุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ระบบ จะส่งอีเมล์อัตโนมัติไปให้ผู้เดินทางตามอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเป็นระยะ และมั่นใจว่าจะไม่ไปอยู่ใน Spam รวมทั้ง อาจตรวจสอบสถานะจากระบบลงทะเบียน โดยไปกดที่ ปุ่ม ตรวจสอบผลการอนุมัติ (สีน้ำเงิน)

Q

จะเดินทางไปกับสามีชาวต่างชาติ พักที่โรงแรมเดียวกัน ได้หรือไม่

จะเดินทางไปกับสามีชาวต่างชาติ พักที่โรงแรมเดียวกัน ได้หรือไม่

A

ถ้าเป็นสามีภรรยา และมีทะเบียนสมรส อาจจะพักโรงแรมเดียวกัน ห้องเดียวกันได้ (เฉพาะโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือ ASQ) แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับกฎของทางโรงแรม ผู้เดินทางจึงควรสอบถามโรงแรมโดยตรง

ถ้าเป็นสามีภรรยา และมีทะเบียนสมรส อาจจะพักโรงแรมเดียวกัน ห้องเดียวกันได้ (เฉพาะโรงแรมกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือ ASQ) แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับกฎของทางโรงแรม ผู้เดินทางจึงควรสอบถามโรงแรมโดยตรง

Q

ต้องการเข้าระบบ แต่เมื่อกรอกข้อมูลพร้อมเลขรหัส 6 หลักเข้าไป ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ต้องการเข้าระบบ แต่เมื่อกรอกข้อมูลพร้อมเลขรหัส 6 หลักเข้าไป ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

A

ระบบจะเก็บข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล ของผู้เดินทางที่กรอกข้อมูลไว้ พร้อมเลขรหัส 6 หลัง หากตอนกรอกข้อมูลครั้งแรก ท่านกรอกข้อมูลผิด ระบบจะจดจำแบบที่กรอกผิดเอาไว้ เมื่อท่านมาเข้าระบบใหม่ โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบจึงไม่พบข้อมูลของท่าน โดยมากแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านได้กรอกข้อมูลผิดพลาด ท่านจะต้องใส่ข้อมูลตามที่ท่านกรอกผิดพลาดเข้าระบบไปก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำการแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านจึงสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเลขรหัส 6 หลักตัวเดิมได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแจ้ง และไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดที่ใด ขอให้ท่านติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ระบบจะเก็บข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล ของผู้เดินทางที่กรอกข้อมูลไว้ พร้อมเลขรหัส 6 หลัง หากตอนกรอกข้อมูลครั้งแรก ท่านกรอกข้อมูลผิด ระบบจะจดจำแบบที่กรอกผิดเอาไว้ เมื่อท่านมาเข้าระบบใหม่ โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบจึงไม่พบข้อมูลของท่าน โดยมากแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านได้กรอกข้อมูลผิดพลาด ท่านจะต้องใส่ข้อมูลตามที่ท่านกรอกผิดพลาดเข้าระบบไปก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำการแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านจึงสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเลขรหัส 6 หลักตัวเดิมได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแจ้ง และไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดที่ใด ขอให้ท่านติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

Q

สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ หรือไม่

สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้ หรือไม่

A

ไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก ตลอดจนบริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารดำเนินการแทนท่านได้

ไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก ตลอดจนบริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารดำเนินการแทนท่านได้

Q

ลงทะเบียนเองไม่เป็น ไม่มีคอมพิวเตอร์จะต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเองไม่เป็น ไม่มีคอมพิวเตอร์จะต้องทำอย่างไร

A

ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก หรือ ใครก็ได้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือเยอรมนี ช่วยลงทะเบียนให้ได้

ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก หรือ ใครก็ได้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือเยอรมนี ช่วยลงทะเบียนให้ได้