บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 818 view

หลักเกณฑ์การได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน

 

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์  จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามรูปแบบข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้ ครบจำนวนโดสตามที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนกำหนด และระยะห่างระหว่างโดสอยู่ในเกณฑ์ตามที่บริษัทผู้ผลิดวัคซีนกำหนด และได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

วัคซีนที่ได้รับการรับรองการองค์การอนามัยโลกหรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยในขณะนี้ คือ

ลำดับ รายชื่อวัคซีน
ที่ได้รับการรับรอง
จำนวนโดสที่กำหนด ระยะห่างระหว่างเข็ม หมายเหตุ
1 CoronaVac (Sinovac) 2 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ -
2 AstraZeneca/ Covishield 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ -
3 Pfizer BioNTech 2 อย่างน้อย 3 สัปดาห์ -
4 Janssen (Johnson&Johnson) 1 - -
5 Moderna 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ -
6 COVILO (Sinopharn) 2 อย่างน้อย 3 สัปดาห์ -
7 Sputnik V 2 อย่างน้อย 3 สัปดาห์ -
8 Covaxin (Bharat Biontech) 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ -
9 Medigen 2 อย่างน้อย 4 สัปดาห์ สำหรับมาตรการ Sandbox เท่านั้น
10 Sputnik Light 1 - สำหรับมาตรการ Sandbox เท่านั้น

 

 1. หากเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 โดสจากต่างบริษัทจะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด ทั้งนี้ จะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย และได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

  เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Covaxin) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  เข็มแรก (Medigen) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง

  หมายเหตุ วิธีการนับระยะเวลา 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
  วันที่ได้รับวัคซีน = วันที่ 0 แล้วจึงนับไปเรื่อยๆจนครบ 14 วัน  จึงจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้

  เช่น ได้รับวัคซีนวันที่ 1 จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 15

 2. เป็นผู้เคยได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วและหลังจากนั้นได้รับเชื้อโควิด-19 เมื่อได้รับการรักษาหายแล้ว ถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

 3. เป็นผู้เคยได้รับเชื้อโควิด-19 และหลังจากนั้นได้รับวัคซีน อย่างน้อย 1 เข็มในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 (วัคซีนที่ประเทศไทยรับรอง ดูได้ด้านบน) แต่ต้องได้รับเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย  โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายจากโควิด-19 พร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว

หลักเกณฑ์การเข้าประเทศไทยสำหรับผู้เคยได้รับเชื้อโควิด-19

1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน ก่อนการติดเชื่อโควิด-19 เมื่อหาย
และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR เป็นลบแล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามรูปแบบที่ผู้เดินทางเข้าหลักเกณฑ์

2. ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนและติดเชื้อโควิด-19 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามรูปแบบ AQ เมื่อติดเชื้อมานานกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน3 เดือนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยใช้ใบรับรองว่าหายจากโควิด-19 (recovery certificate) หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าหายจากโควิด-19 หรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทย ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ใช้หลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับเด็ก

3. หากผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด-19 มานานกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน3 เดือนก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ผลการตรวจเชื่อโควิด-19 ยังคงเป็นบวก สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโควิด-19 (recovery certificate) หรือ ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าหายจากโควิด-19 หรือ ไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามรูปแบบที่ผู้เดินทางเข้าหลักเกณฑ์ โดยกรมควบคุมโรคจะทำการพิจารณาเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยอีกครั้ง

 

หมายเหตุ ขอให้ผู้เดินทางตรวจสอบเงื่อนไขกับสายการบิน และ สนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่องอีกครั้ง เนื่องจาก
สายการบินมีสิทธิ ปฎิเสธ การขึ้นเครื่องได้ หากการหายจากโควิด-19 แล้วแต่ยังมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ
RT-RCR เป็นบวก ไม่เข้าเงื่อนไขของสายการบินและสนามบินที่แวะเปลี่ยนเครื่อง ถึงแม้ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตาม

 

หลักเกณฑ์สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี

 1. อายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง

 2. อายุ 5– 17 ปี หากได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรอง 1 เข็ม สามารถเดินทางเองได้ หากไม่เคยได้รับต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง