บริการประชาชน

บริการประชาชน

2,490 view

รายละเอียดบริการต่างๆในงานกงสุลสัญจร

เดือนกันยายน 2565


Stuttgart 

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565      เวลา:   13:30 – 18:00

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565      เวลา:   09:00 – 18:00

สถานที่:       Katholische Kirchengemeinde St. Theresia,

ที่อยู่:          Primasenser Str. 8, 70499 Stuttgart

ต้องการรับบริการในงานกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร ?

การทำนัดหมายเพื่อขอรับบริการกงสุลสัญจร จะต้องจองคิวออนไลน์เท่านั้น

 • สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิก
  กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก ลงทะเบียนครั้งแรก ก่อนทำการจองคิวออนไลน์
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU
 • เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม จองคิวออนไลน์ เพื่อจองคิวขอรับบริการที่ท่านต้องการ
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0
 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการจองคิวออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์ 089 944 677 117
  เวลา 09.00 – 13.00 น. และ 14.00 – 17.00 น.

มีงานบริการอะไรบ้างในงานกงสุลสัญจร ?

งานกงสุลสัญจรมีบริการดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางทุกประเภท (หนังสือเดินทางทั่วไป 5 ปี หรือ 10 ปี และ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี)
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์
  กงสุลสัญจรเมือง Bodensee 9-10 ก.ย. 65 – หนังสือเดินทาง

  กงสุลสัญจร Stuttgart 24 ก.ย. 65 – หนังสือเดินทาง"
 • บัตรประจำตัวประชาชน
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์
  กงสุลสัญจรเมือง Bodensee 9-10 ก.ย. 65 –บัตรประชาชน
  กงสุลสัญจรเมือง Stuttgart 24 ก.ย. 65 –บัตรประชาชน

 • รับรองเอกสาร / หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ / สูติบัตร และ อื่นๆ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์
  กงสุลสัญจรเมือง Bodensee 9-10 ก.ย. 65  - รับรองเอกสาร, มอบอำนาจ, สูติบัตรและอื่นๆ
  กงสุลสัญจรเมือง Stuttgart 24 ก.ย. 65  - รับรองเอกสาร, มอบอำนาจ, สูติบัตรและอื่นๆ

เอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ในการขอรับบริการ มีอะไรบ้าง?

1. บัตรประจำตัวประชาชน

 • กรุณาตรวจสอบว่า
      - ท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอยู่กับตัวท่านหรือไม่
      - มีอายุใช้งานอยู่หรือไม่
      - รายละเอียดทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าไม่ ท่านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน จึงจะรับบริการทำหนังสือเดินทาง หรือ รับบริการประเภทอื่นๆได้

ในกรณีที่ต้องทำบัตรประชาชนก่อน ขอให้ท่านมาก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง หรือ นัดหมายรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจองคิวออนไลน์ทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม
ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนทันที เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทาง หรือ รับบริการอื่นๆ ตามเวลานัดหมายของท่านต่อไป

2.
บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี

 • บัตรสิทธิพำนักในเยอรมนี Aufenthaltstitelkarte มีอายุการใช้งานตามหนังสือเดินทางของท่าน หากหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุแล้ว จะทำให้บัตรฯ นั้น หมดอายุตามไปด้วย
 • ในกรณีนี้ ท่านสามารถนำ Fiktionsbescheinigung หรือ Bescheinigung über Aufenthaltsrecht หรือ Meldebescheinigung ที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงประกอบการขอทำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • หากท่านมี deutscher Personalausweis สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้เช่นกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางมีอะไรบ้าง ?

สามารถอ่านรายละเอียดเอกสารประกอบที่ต้องนำมาได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทุกประเภท สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง ? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ?

สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบที่ต้องนำมาได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

มีบริการด้านอื่นๆ เช่น การรับรองเอกสาร, หนังสือมอบอำนาจ, สูติบัตร, มรณบัตร ในงานกงสุลสัญจรหรือไม่ ?

งานบริการแผนกรับรองนิติกร์เอกสาร เช่น การรับรองเอกสารพร้อมคำแปล การทำหนังสือยินยอม หนังสือ
มอบอำนาจ แจ้งสมรส/หย่า หนังสือยินยอมใช้นามสกุลของคู่สมรส หนังสือยินยอมการซื้อที่ดิน

 • จองคิวออนไลน์ในการขอรับเอกสาร
 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 สำหรับงานกงสุลสัญจร Bodensee
  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 สำหรับงานกงสุลสัญจร Stuttgart

งานบริการแผนกทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เช่น สูติบัตรไทย มรณบัตรไทย จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม จดทะเบียนสมรส/หย่า ตามกฎหมายไทย

 • จองคิวออนไลน์ในการขอรับเอกสาร
 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
  ภายในวันที่ 6 กันยายน 2565 สำหรับงานกงสุลสัญจร Bodensee
  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2565 สำหรับงานกงสุลสัญจร Stuttgart

นอกจากนี้ คุณสามารถจองคิวออนไลน์เพื่อขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆได้เช่นกัน

 

Mobile-Consular-Service-23-24-September-2022