บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มิ.ย. 2565

รายละเอียดบริการต่างๆในงานกงสุลสัญจร

 

เดือนมิถุนายน 2565

งานกงสุลสัญจร ณ โรงแรม Selau เมือง Neunkirchen am Brand ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565

ที่อยู่ : In der Selau 5, 91077 Neunkirchen am Brand


ต้องการรับบริการในงานกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร ?

การทำนัดหมายเพื่อขอรับบริการกงสุลสัญจร จะต้องจองคิวออนไลน์เท่านั้น

 • สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิก
  กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก ลงทะเบียนครั้งแรก ก่อนทำการจองคิวออนไลน์
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU
 • เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม จองคิวออนไลน์ เพื่อจองคิวขอรับบริการที่ท่านต้องการ
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0

มีงานบริการอะไรบ้างในงานกงสุลสัญจร ?

งานกงสุลสัญจรมีบริการดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางทุกประเภท (หนังสือเดินทางทั่วไป 5 ปี หรือ 10 ปี และ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี)
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์ “กงสุลสัญจรเมือง Neunkirchen am Brand 11-12 มิ.ย. 65 – หนังสือเดินทาง
 • บัตรประจำตัวประชาชน
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์ “กงสุลสัญจรเมือง Neunkirchen am Brand 11-12 มิ.ย. 65 –บัตรประชาชน
 • รับรองเอกสาร / หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ / สูติบัตร และ อื่นๆ รวมทั้งบริการให้คำปรึกษา
  เลือกบริการจองคิวออนไลน์ “กงสุลสัญจรเมือง Neunkirchen am Brand 11-12 มิ.ย. 65- รับรองเอกสาร, มอบอำนาจ, สูติบัตรและอื่นๆ

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางมีอะไรบ้าง ?

สามารถอ่านรายละเอียดเอกสารประกอบที่ต้องนำมาได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทุกประเภท สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

หมายเหตุ
กรุณาตรวจสอบว่า    

             - ท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอยู่กับตัวท่านหรือไม่
             - มีอายุใช้งานอยู่หรือไม่
             - รายละเอียดทุกอย่างถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ ท่านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน จึงจะรับบริการทำหนังสือเดินทางได้

ในกรณีที่ต้องทำบัตรประชาชนก่อน
ขอให้ท่านมาก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยไม่ต้องจองคิวออนไลน์ทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนทันที เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางตามเวลานัดหมายของท่านต่อไป

 

การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง ? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ?

สามารถอ่านรายละเอียดต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบที่ต้องนำมาได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

มีบริการด้านอื่นๆ เช่น การรับรองเอกสาร, หนังสือมอบอำนาจ, สูติบัตร, มรณบัตร ในงานกงสุลสัญจรหรือไม่ ?

งานบริการแผนกรับรองนิติกร์เอกสาร เช่น การรับรองเอกสารพร้อมคำแปล การทำหนังสือยินยอม หนังสือ
มอบอำนาจ แจ้งสมรส/หย่า หนังสือยินยอมใช้นามสกุลของคู่สมรส หนังสือยินยอมการซื้อที่ดิน

 • จองคิวออนไลน์ในการขอรับเอกสาร
 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65

งานบริการแผนกทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เช่น สูติบัตรไทย มรณบัตรไทย จดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรม จดทะเบียนสมรส/หย่า ตามกฎหมายไทย

 • จองคิวออนไลน์ในการขอรับเอกสาร
 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: regi[email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 65

นอกจากนี้ คุณสามารถจองคิวออนไลน์เพื่อขอรับคำปรึกษาในด้านต่างๆได้เช่นกัน

 

Mobile-Consular-Service-2022-Hotel_Selau