บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2565

การลงทะเบียน  Thailand Pass

 

ผู้เดินทางชาวต่างชาติทุกคน และ ผู้ปกครองชาวไทยที่เดินทางพร้อมผู้เยาว์ชาวต่างชาติ

จะต้องทำการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th 

โดยควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อยเป็นเวลา 2 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

 

ช่องทางการติดต่อ

Main Call Center 24/7

 • +66 2572 8442
 • +66 6 5205 4247
 • +66 6 5205 4248
 • +66 6 5205 4249

  ปัญหาด้านเทคนิค
  e-mail: [email protected]

  ปัญหาเร่งด่วน Test and Go e-mail: [email protected]

Phuket Call Center

 • +66 76 530220

e-mail: [email protected]

 

รายละเอียดการลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวไทย กด ที่นี่

รายละเอียดการลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติ กด ที่นี่