บริการประชาชน

บริการประชาชน

ประเภทการตรวจลงตรา

 

สำหรับนักท่องเที่ยว

 

สำหรับผู้ที่เดินเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม/ เข้าร่วมงานกีฬา / เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร

 

สำหรับครอบครัวของคนไทย

 

สำหรับผู้เกษียณอายุ

 

สำหรับการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว

 

สำหรับผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ/ พนักงานบริษัท

 

สำหรับนักเรียนและนักศึกษา/ ผู้มาดูงาน/ ผู้ฝึกอบรม

 

สำหรับผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

 

สำหรับสื่อมวลชน

 

Smart Visa