บริการประชาชน

บริการประชาชน

รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ

 

รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยงของโรคไข้เหลือง และผู้เดินทางจากประเทศเหล่านี้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม


รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา และที่สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival)

VOA_211001_TH


รายชื่อประเทศ/ สัญชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ และต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติที่มีวิธีพิจารณาเป็นพิเศษ จะต้องขอรับการตรวจลงตราในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนักเท่านั้น ดังนั้น หากมีถิ่นพำนักอยู่ในเยอรมนี จะต้องขอรับการตรวจลงตราได้เฉพาะที่ (1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (2) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และ (3) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต โดยผู้ขอรับการตรวจลงตราต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

  • หนังสือเดินทางตัวจริง
  • แบบฟอร์มขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ (ดาวน์โหลด) 4 ฉบับ ทั้งนี้ ขอให้ระบุที่อยู่อย่างชัดเจน (โดยระบุข้อมูลบ้านเลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และจังหวัด) นอกจากนี้ จะต้องมีข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในสหพันธ์ฯ ด้วย
  • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 4 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง 4 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานยืนยันการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน 1 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารแสดงการมีถิ่นพำนักในเยอรมนี (Meldebescheinigung หรือ Aufenthaltstitel) 1 ฉบับ
  • เอกสารยืนยันการทำงานในเยอรมนีจากผู้ว่าจ้าง ฉบับจริง 1 ฉบับ
  • สำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารที่มีเงินไม่น้อยกว่า 4,000 ยูโร 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานยืนยันการจองโรงแรมที่ครอบคลุมช่วงเวลาที่จะพำนักในประเทศไทยทั้งหมด 1 ฉบับ (ต้องระบุข้อมูลวันที่เข้าพัก และวันออกจากที่พักรวมถึงที่อยู่ของโรงแรมอย่างชัดเจน) 
  • กรณีสมรสกับชาวเยอรมัน สำเนาทะเบียนสมรสเยอรมัน (deutsche Heiratsurkunde) 1 ฉบับ กรณีไม่มีทะเบียนสมรสเยอรมัน กรุณานำเอกสาร erweiterte Meldebescheinigung มาแสดงแทน

รายชื่อสัญชาติที่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม มีดังนี้

1. อัฟกานิสถาน*
    (Afghanistan)
2. แอลจีเรีย
    (Algeria)
3. บังกลาเทศ
    (Bangladesh)
4. แคเมอรูน
    (Cameroon)
5. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    (Central African Republic)
6. จีน
    (China)
7. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
    (Democratic Republic of Congo)
8. สาธารณรัฐคองโก
    (Republic of the Congo)
9. อียิปต์
    (Egypt)
10. อิเควทอเรียลกินี
      (Equatorial Guinea)
11. กานา
     (Ghana)
12. กินี
      (Guinea)
13. อินเดีย
      (India)
14. อิหร่าน
      (Iran)
15. อิรัก*
      (Iraq)
16. เลบานอน
      (Lebanon)
17. ไลบีเรีย
      (Liberia)
18. ลิเบีย
      (Libya)
19. เนปาล
      (Nepal)
20. ไนจีเรีย**
      (Nigeria)
21. เกาหลีเหนือ*
      (North Korea)
22. ปากีสถาน
      (Pakistan)
23. ปาเลสไตน์
      (Palestine)
24 เซาตูเมและปรินซิปี
     (Sao Tome and Príncipe)
25. เซียร์ราลีโอน
      (Sierra Leone)
26. โซมาเลีย
      (Somalia)
27. ศรีลังกา
      (Sri Lanka)
28. ซูดาน
      (Sudan)
29. ซีเรีย
      (Syria)
30. เยเมน
      (Yemen)

หมายเหตุ

สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถปฏิเสธการตรวจลงตรา โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ

* การตรวจลงตราสำหรับบุคคลสัญชาติ อัฟกานิสถาน อิรัก และเกาหลีเหนือ จะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 7 สัปดาห์

** บุคคลสัญชาติไนจีเรีย ต้องยื่นใบรับรองการสอบสวนประวัติอาชญากรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฉบับจริง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) เพิ่มเติม ทั้งนี้ การตรวจลงตราสำหรับชาวไนจีเรียจะใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 2 สัปดาห์


รายชื่อประเทศที่เป็นเขตโรคไข้เหลือง และผู้เดินทางมาจากประเทศเหล่านี้ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม

ผู้ขอรับการตรวจลงตราที่มีสัญชาติ หรือเดินทางมาจากประเทศ/ ดินแดนที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง จะต้องยื่นสำเนาเอกสารระหว่างประเทศรับรองการฉีดวัคซีนป้องไข้เหลือง (International Health Certificate) เพิ่มเติมประกอบการขอรับการตรวจลงตรา (ยกเว้น ผู้ขอรับการตรวจลงตราที่พำนักอยู่ในเยอรมนีนานกว่า 1 ปี)

รายชื่อประเทศ / ดินแดนที่เป็นเขตติดโรคไข้เหลือง มีดังนี้

1. แองโกลา
    (Angola)
2. อาร์เจนตินา
    (Argentina)
3. เบนิน
    (Benin)
4. โบลิเวีย
    (Bolivia)
5. บราซิล
    (Brazil)
6. บูร์กินาฟาโซ
    (Burkina Faso)
7. บุรุนดี
    (Burundi)
8. แคเมอรูน
    (Cameroon)
9. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
    (Central African Republic)
10. ชาด
      (Chad)
11. โคลอมเบีย
      (Colombia)
12. สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
      (Democratic Republic of Congo)
13. สาธารณรัฐคองโก
     (Republic of the Congo)
14. โกตดิวัวร์
      (Cote d'Ivoire)
15. เอกวาดอร์
      (Ecuador)
16. อิเควทอเรียลกินี
      (Equatorial Guinea)
17. เอธิโอเปีย
      (Ethiopia)
18. เฟรนช์เกียนา
      (French Guiana)
19. กาบอง
     (Gabon)
20. แกมเบีย
     (Gambia)
21. กานา
      (Ghana)
22. กินี
      (Guinea)
23. กินีบิสเซา
      (Guinea Bissau)
24. กายอานา
      (Guyana)
25. เคนยา
      (Kenya)
26. ไลบีเรีย
      (Liberia)
27. มาลี
      (Mali)
28. มอริเตเนีย
      (Mauritania)
29 ไนเจอร์
     (Niger)
30. ไนจีเรีย
      (Nigeria)
31 ปานามา
     (Panama)
32. ปารากวัย
      (Paraguay)
33 เปรู
     (Peru)
34. เซเนกัล
      (Senegal)
35 เซียร์ราลีโอน
     (Sierra Leone)
36. เซาท์
      (South Sudan)
37 ซูดาน
     (Sudan)
38. ซูรินาเม
      (Suriname)
39 โตโก
     (Togo)
40. ตรินิแดดและโตเบโก
      (Trinidad and Tobago)
41 ยูกันดา
     (Uganda)
42. เวเนซุเอลา
      (Venezuela)