วันที่นำเข้าข้อมูล 10 Feb. 2021

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 Juni 2022

Thai-Restaurants in Stuttgart

Leks-Thai-Restaurant-Lounge
Lek's Thai Restaurant & Lounge

Neckarstraße 119a,
70190 Stuttgart

Tel. 0711 31511773