ประกาศ

การสิ้นสุดหน้าที่ในการตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์ของกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท

10 พ.ค. 2564

มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

28 เม.ย. 2564

การปรับวันและเวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2564

27 ม.ค. 2564