ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

การเพิ่มการตรวจลงตราประเภท Long-term Resident VISA: LTR Visa

31 ส.ค. 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565

14 ก.ค. 2565

การจัดบริการกงสุลสัญจรในเดือนมิถุนายน 2565 ณ เมือง Neunkirchen am Brand รัฐไบเอิร์น

18 พ.ค. 2565

การจัดงานบริการกงสุลสัญจรในเดือนพฤษภาคม 2565 ณ เมือง Offingen รัฐไบเอิร์น

3 พ.ค. 2565

แจ้งการปิดปรับปรุงระบบ E-Visa ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2565

5 เม.ย. 2565

การปิดให้บริการฝ่ายกงสุล ณ อาคารที่ทำการเป็นการชั่วคราว

11 ม.ค. 2565

แจ้งการเปลี่ยนแปลง E-mail ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

27 ธ.ค. 2564

การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

15 พ.ย. 2564

หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน 1 ปี)

1 ต.ค. 2564