ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

หลักเกณฑ์ในการเรียกเอกสารการทำประกันสุขภาพประกอบการยื่นขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant รหัส O-A (อายุการใช้งาน 1 ปี)

1 ต.ค. 2564

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว

30 ก.ย. 2564

ช่วงเวลาการให้บริการงานกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

2 ก.ย. 2564

การใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเข้ารับบริการด้านกงสุล

2 ก.ย. 2564

การจัดกงสุลสัญจร รอบพิเศษ ประจำปี 2564 ณ เขตโบเดนเซ (Bodensee) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

17 ส.ค. 2564

มาตรการสำหรับคนไทยและคนต่างชาติจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ประสงค์ฺจะเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

30 มิ.ย. 2564

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางถึงประเทศไทย

23 มิ.ย. 2564

การสิ้นสุดหน้าที่ในการตรวจลงตราและกระทำการนิติกรณ์ของกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทท์การ์ท

10 พ.ค. 2564

มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

28 เม.ย. 2564