ติดต่อเรา/ วันหยุด

ติดต่อเรา/ วันหยุด

22,205 view

ติดต่อเรา

 

ที่ตั้ง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

Törringstraße 20, 81675 München

 

สำนักงาน

สำนักงาน ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
หมายเลขโทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-0
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-107
อีเมล : [email protected]

 

ฝ่ายกงสุล

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง : +๔๙ (๐) ๑๕๒๐ ๒๑๒ ๕๐๓๘
หมายเลขฉุกเฉินนี้ โปรดสงวนไว้สำหรับการใช้โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล เฉพาะในกรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น อาทิเช่น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ต่อสวัสดิภาพ ชีวิต หรือทรัพย์สินของคนไทย หรือ แจ้งประสาน-สอบถามในกรณีที่คนไทย เดินทางเข้ามาในเยอรมนีในระยะสั้น แต่เอกสารการเดินทางได้สูญหายไปภายหลังจากเดินทางเข้ามาแล้ว

ฝ่ายกงสุล ทำงานทุกวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)
เวลา 09.00 - 13.00 น. : เป็นเวลาให้บริการผู้ขอรับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ
เวลา 14.00 - 17.00 น. : เป็นเวลาให้บริการทางโทรศัพท์
หมายเลขแฟกซ์ : +49 (0) 89 944 677-115
อีเมลกลางฝ่ายกงสุล : [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

หนังสือเดินทาง

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลารับหนังสือเดินทาง: 14.00 - 15.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-111

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49 (0) 89 944 677-113

                    หรือ +49 (0) 89 944 677 0 ติดต่อฝ่ายกงสุล แผนกนิติกรณ์ กด 3 

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

บัตรประจำตัวประชาชน

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-114

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว

เวลาการให้บริการที่ สกญ: 09.00 - 13.00 น.
เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-114

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

แผนกวีซ่า

ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ได้เท่านั้น https://thaievisa.go.th/

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์: 14.00 - 17.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์: +49(0) 89 944 677-112

อีเมล: [email protected]

** กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลที่มีเครื่องหมาย (-) และ เครื่องหมายพิเศษอื่นๆ เช่น [email protected] ในการติดต่อทางอีเมลกับสถานกงสุลใหญ่ฯ

หมายเหตุ: ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สถานกงสุลใหญ่ฯ จำเป็นต้องจำกัดการให้บริการด้านกงสุล จึงขอความกรุณาผู้ประสงค์รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น