ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว ๑ อัตรา

28 พ.ย. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 10 เดือน (ธันวาคม 2565 - กันยายน 2566)

3 พ.ย. 2565

รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

2 พ.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

24 ต.ค. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว ๒ อัตรา (เปิดรับสมัครใหม่)

5 ต.ค. 2565

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุลชั่วคราว

5 ต.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

27 ก.ย. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

5 ก.ย. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565)

31 พ.ค. 2565