ประกาศรับสมัครงาน

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย. 2565)

22 เม.ย. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 5 เดือน (พ.ค. 65 - ก.ย. 65)

29 มี.ค. 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกใ้ห้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

8 มี.ค. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

8 มี.ค. 2565

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่ง เสมียน

31 ม.ค. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 8 เดือน (ก.พ. - ก.ย. 2565)

21 ม.ค. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 8 เดือน (ก.พ. 65 - ก.ย. 65)

29 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

20 ธ.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

1 ธ.ค. 2564