ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 11 เดือน (พ.ย. 64 - ก.ย. 65)

1 ต.ค. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

28 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

28 ก.ย. 2564

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

3 ก.ย. 2564

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่ง เสมียน

3 ก.ย. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

3 ส.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

30 ก.ค. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

30 ก.ค. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

23 ก.ค. 2564