ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

22 เม.ย. 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

1 เม.ย. 2564

ขยายการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์

1 มี.ค. 2564

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

8 ก.พ. 2564