ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

25 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

22 ก.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ล่าม

18 ก.ย. 2566

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว ๒ อัตรา

7 ก.ย. 2566

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ล่าม จำนวน ๑ อัตรา

1 ก.ย. 2566

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ - ตำแหน่งเสมียน

21 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ล่าม

9 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เสมียน

9 ส.ค. 2566

พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว

28 ก.ค. 2566