ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ เสมียน (1 อัตรา )

21 มี.ค. 2566

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว (2 อัตรา)

20 มี.ค. 2566

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุลชั่วคราว

5 ต.ค. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

27 ก.ย. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

5 ก.ย. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565)

31 พ.ค. 2565

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 4 เดือน (มิ.ย. - ก.ย. 2565)

22 เม.ย. 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 5 เดือน (พ.ค. 65 - ก.ย. 65)

29 มี.ค. 2565

รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกใ้ห้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

8 มี.ค. 2565