กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับอธิบดีกรมยุโรปและการต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์น (Bavarian State Chancery)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับอธิบดีกรมยุโรปและการต่างประเทศ และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์น (Bavarian State Chancery)

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2566

| 395 view

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิกได้พบกับนาย Michael Hinterdobler อธิบดีกรมยุโรปและการต่างประเทศ และนาย Bernd Alexander Forster ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีแห่งรัฐไบเอิร์น (Bavarian State Chancery) เพื่อหารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างไทยกับรัฐไบเอิร์นมากขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณรัฐไบเอิร์นที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาตั้งแต่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดทำการเมื่อปี 2561

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ