ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุลชั่วคราว

ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานฝ่ายกงสุลชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ต.ค. 2565

| 275 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ-ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงาน.pdf