มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

28 เม.ย. 2564

1,635 view

ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

  • ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
    (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)

    หรือ

  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ

**********

เอกสารผลตรวจโควิด-19 จะต้องออกโดย Testzentrum, Arzt หรือ Apotheke

สถานที่ตรวจโควิด-19 ที่ใกล้สถานกงสุลใหญ่ฯ คือ

Kloster-Apotheke
Max-Planck-Straße 12,
81675 München

ต้องจองล่วงหน้าทางเว็บไซต์นี้เท่านั้น
klosterapotheke-coronatest.de

QR_Code_(Kloster_Apotheke)

การเดินทางไป Kloster Apotheke: ขึ้นรถ Tram 37 ที่สถานี Bundesfinanzhof ไปทาง Max-Weber-Platz ไป 4 สถานี และลงที่สถานี Max-Weber-Platz ตรงป้ายรถจะพบ Kloster Apotheke สถานที่ตรวจโควิด-19 จะอยู่ตรงหัวมุมตึก

 

RTCGM-Anno-th-Mandatory-Covid-19-testing-before-entering-RTCG

เอกสารประกอบ

RTCGM-Anno-th-Mandatory-Covid-19-testing-before-entering-RTCG.pdf