รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราว 2 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 756 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ-รับสมัคร-พนักงานจ้างเหมาบริการ-5_Sep_2022.pdf