ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565)

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานการกงสุลชั่วคราว 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างประมาณ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2565

| 945 view

เอกสารประกอบ

ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ_31_Mar_2022.pdf