การจัดกงสุลสัญจร รอบพิเศษ ประจำปี 2564 ณ เขตโบเดนเซ (Bodensee) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

การจัดกงสุลสัญจร รอบพิเศษ ประจำปี 2564 ณ เขตโบเดนเซ (Bodensee) รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

17 ส.ค. 2564

944 view

MUC_ประกาศกงสุลสัญจร_2_2564_Bodensee_Page_1

MUC_ประกาศกงสุลสัญจร_2_2564_Bodensee_Page_2

MUC_ประกาศกงสุลสัญจร_2_2564_Bodensee_Page_3

MUC_ประกาศกงสุลสัญจร_2_2564_Bodensee_Page_4

เอกสารประกอบ

MUC_ประกาศกงสุลสัญจร_2_2564_Bodensee.pdf