กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้บริหาร บริษัท Flughafen München GmbH (ท่าอากาศยานมิวนิก)

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือผู้บริหาร บริษัท Flughafen München GmbH (ท่าอากาศยานมิวนิก)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ธ.ค. 2565

| 609 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับ นาย Jost Lammers ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Flughafen Munchen GmbH ซึ่งเป็นองค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานมิวนิก โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณนาย Lammers และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานทุกฝ่ายที่ได้อำนวยความสะดวกในการรับรองคณะไทยด้วยดีเสมอมา ในโอกาสนี้ ทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบินและอวกาศ การพัฒนาอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul: MRO) ในพื้นทีสนามบินอู่ตะเภาภายใต้ EEC รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยและความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของไทยกับเยอรมนีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ