สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับประธานกรรมการบริหารหอการค้าเยอรมัน - ไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับประธานกรรมการบริหารหอการค้าเยอรมัน - ไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ม.ค. 2566

| 322 view

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย) นางสาวปาริฉัตร พันธ์รักษ์เดชา หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับ ดร. Roland Wein ประธานกรรมการบริหารหอการค้าเยอรมัน - ไทย (German - Thai Chamber of Commerce : GTCC) ที่สำนักงานหอการค้าฯ อาคาร AIA Sathorn Tower กรุงเทพฯ เพื่อทำความรู้จักและหารือแนวทางที่สองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเยอรมนี โดยเฉพาะกับรัฐไบเอิร์นและรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค

ในโอกาสนี้ Dr. Roland Wein แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของหอการค้าเยอรมัน - ไทย ซึ่งครอบคลุม (๑) การสนับสนุนนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในเยอรมนี (๒) การสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจเยอรมันในประเทศไทย (๓) การสนับสนุนการลงทุนของนักธุรกิจไทยในเยอรมนีผ่าน Germany Trade and Invest (GTAI) รวมถึงได้แจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ GTCC จะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๖ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจมีส่วนร่วมได้ อาทิ การจัดงาน ASEAN Insights 2023 ที่นครมิวนิก ซึ่งเป็นเวทีให้หอการค้าเยอรมันในประเทศสมาชิกอาเซียนพบปะกับนักลงทุนเยอรมันที่สนใจเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการลงทุนในประเทศสมาชิกให้ประสบความสำเร็จ

ดร. Roland Wein ยังได้ยืนยันความพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในเยอรมนีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ