กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้บังคับการตำรวจท่าอากาศยานมิวนิก

กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก พบหารือกับผู้บังคับการตำรวจท่าอากาศยานมิวนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ม.ค. 2566

| 390 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๔๕ น. น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้พบหารือกับ Police Commissioner Thomas Mante ผู้บังคับการตำรวจท่าอากาศยานมิวนิก

กงสุลใหญ่ฯ ได้ขอบคุณผู้บังคับการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าอากาศยานมิวนิก ที่ได้ให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะในการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมือง และการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้กับคณะไทยและผู้โดยสารคนไทยที่เดินทางเข้า-ออกท่าอากาศยานฯ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติขนาดใหญ่เนื่องจากท่าอากาศยานมิวนิกเป็นศูนย์กลางการบินทางตอนใต้ของเยอรมนี มีจำนวนตำรวจปฏิบัติงาน ๑,๖๐๐ คน และคาดว่าในปี ๒๕๖๖ จะรองรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้า-ออกกว่า ๔๘ ล้านคน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ