การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

การเปิดให้บริการระบบตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้แผ่นปะ (stickerless e-Visa) และการยกเลิกระบบยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราด้วยตัวเอง

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,035 view

E-Visa-TH-2021-11-16

เอกสารประกอบ

E-Visa_TH_2021-11-16.pdf