การปิดให้บริการฝ่ายกงสุล ณ อาคารที่ทำการเป็นการชั่วคราว

การปิดให้บริการฝ่ายกงสุล ณ อาคารที่ทำการเป็นการชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 821 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ-ปิดให้บริการฝ่ายกงสุล-11_Jan_2022.pdf