สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ธ.ค. 2565

| 705 view

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ น.ส. ประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก กงสุลใหญ่ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดในเขตกงสุล ๒ วัด ได้แก่ วัดไทยมิวนิค กีซิ่ง นครมิวนิก และวัดเทพวงศาราม เมืองลายน์บวร์ก โดยมีข้าราชการ ครอบครัว เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และผู้แทนชุมชนไทยเข้าร่วม                

โดยพระสงฆ์ได้นำสวดบทสวดมนต์อันเป็นมงคลต่าง ๆ เช่น บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และบทโพชฌังคปริตร พร้อมทั้งนั่งสมาธิแผ่กุศลจิต และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยทานไทยธรรม พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้แทนชุมชนไทย ซึ่งได้รับแจ้งว่า ชุมชนไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทิมแบร์ค ต่างพร้อมใจกันร่วมสวดมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดไทยในเขตกงสุล หลังจากการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น รวมทั้งนัดหมายกันร่วมสวดมนต์ผ่านระบบออนไลน์ และน้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลจากที่พักด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ