รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานกงสุลชั่วคราวของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 277 view

เอกสารประกอบ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างเหมาบริการงานกงสุล.pdf