มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ก.ย. 2565

| 746 view

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี จำนวน 11 สาขาวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 12 สาขาวิชา

โครงการสัมฤทธิบัตร จำนวน  259 ชุดวิชา

และโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตศึกษา จำนวน 38 ชุดวิชา

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวภัทราวดี พลบุญ โทร (+66) 2 504 7052

ผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยฯ Line: @stoucallcenter โทร. (+66) 2 504 7788

หรือสมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ http://cs.stou.ac.th/enroll/ 

เอกสารประกอบ

ปชสพ._รับสมัคร_นศ._ม.สุโขทัยธรรมาธิราช.pdf