กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เบื้องต้นของร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เบื้องต้นของร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก

14 ก.ย. 2564

197 view

===================

➕➕➕➕➕➕🌐 🖥📍➕


กิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เบื้องต้นของร้านอาหารไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (เฉพาะเจ้าของธุรกิจที่เป็นคนไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และการค้นหาในช่องทางออนไลน์ของร้านอาหารไทย

โดย ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย


➕➕➕➕➕➕🌐 🖥📍➕

===================

รายละเอียด

1 ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยจะจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ และประเมินเว็บไซต์เบื้องต้นของร้านอาหารไทยของท่านว่า รองรับบริการดังนี้ หรือไม่
- Support HTTPS (SSL)
- Verify business in Google Map, Tripadvisor
- Optimized for mobile device
- Install google analytics
- Other important SEO Element
(รายงานสรุปประมาณ 5-10 หน้า)

2 ร้านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องทำการลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก และจัดส่งแบบฟอร์มตามที่แนบมาพร้อมนี้ให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันที่ 20 ก.ย. 64

3 หากมีข้อสงสัยอื่นใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ thaiconsulate.MUC@mfa.mail.go.th หรือเบอร์ 089 944 677-105

 

Infographic-website_review_and_SEO

เอกสารประกอบ

Questionnaire_website_review_for_restaurant.pdf