ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม Thailand Weeks 2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรม Thailand Weeks 2021

29 ก.ค. 2564

200 view

ThailandWeeks2021

 

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต และบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประจำเยอรมนี ดำเนินการจับฉลากหาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Thailand Weeks

🎁 รางวัลที่ 1 - บัตรกำนัลสำหรับลูกค้าเพื่อรับประทานอาหารที่ร้าน มูลค่า 500€ (50€ จำนวน 10 ใบ) จำนวน 3 รางวัล

🎁 รางวัลที่ 2 - เบียร์สิงห์ 3 ลัง (1 ลังมี 24 ขวดๆละ 330 ml.) จำนวน 5 รางวัล

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดในโอกาสแรก โดยเมื่อผู้ได้รับรางวัลยืนยันสิทธิ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะมอบรางวัลเบียร์สิงห์ 3 ลัง ให้แก่ร้านอาหารไทยที่มีผู้ได้รับรางวัลด้วย

ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันขอรับรางวัล ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจับฉลากเพื่อหาผู้ได้รับรางวัลคนใหม่ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อกิจกรรมสิ้นสุด สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำลายบัตรชิงโชค (ที่มีข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) ที่ได้รับคืนมาทั้งหมด

เอกสารประกอบ

ThailandWeeks2021.pdf