จิตอาสาพระราชทาน

4 ก.ค. 2564

สายธารแห่งพระเมตตา วีดีทัศน์พระมหากรุณาธิคุณ สิ่งของพระราชทานในสถานการณ์โควิด 19

8 ก.พ. 2564

เชิญเยี่ยมชมเฟซบุ๊คเพจกิจกรรมที่แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขอย่างยั่งยืน

8 ก.พ. 2564

พระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชน ให้รอดพ้นวิกฤตโควิด-19

8 ก.พ. 2564

น้ำพระราชหฤทัยดั่งสายธารา ปกป้องประชาพ้นภัยโควิด-19 20 โรงพยาบาลได้รับพระราชทาน ”ห้องตรวจหาเชื้อ” พร้อมใช้งานแล้วทั่วประเทศ

8 ก.พ. 2564

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 19 รพ.หาดใหญ่ และแห่งที่ 20 รพ.สงขลานครินทร์

8 ก.พ. 2564

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 18 รพ.สุราษฎร์ธานี

8 ก.พ. 2564

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 17 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

8 ก.พ. 2564

ห้องตรวจหาเชื้อพระราชทาน แห่งที่ 15 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี

8 ก.พ. 2564

รายนามโรงพยาบาลที่ได้รับเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องมือแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรับมือในสถานการณ์โควิด-19