สถานกงสุลใกญ่ ณ นครมิวนิก ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในรัฐไบเอิร์น และรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก หรือเว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

 

โต๊ะหมู่640603