บริการประชาชน

บริการประชาชน

คำถามที่พบบ่อย

Q

คนไทยต้องตรวจโควิดหรือไม่

คนไทยต้องตรวจโควิดหรือไม่

A

กรณีคนไทยเข้าพักกักกันตัวแบบ AQ ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และไม่จำเป็นต้องมีผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรงเกี่ยวกับวันที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย และขอรับการยืนยันหากจะต้องมีผลตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ เอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน หรือท่าอากาศยานของประเทศที่จะเดินทางผ่านเพื่อแวะเปลี่ยนครื่องบิน

สำหรับคนไทยและต่างชาติที่เข้าร่วม Sandbox Programme จะต้องมี Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทุกคน

กรณีคนไทยเข้าพักกักกันตัวแบบ AQ ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly และไม่จำเป็นต้องมีผลการตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ขอแนะนำให้ผู้โดยสารติดต่อกับสายการบินโดยตรงเกี่ยวกับวันที่มีเที่ยวบินเข้าประเทศไทย และขอรับการยืนยันหากจะต้องมีผลตรวจ Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ เอกสารทางการแพทย์อื่น ๆ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบของแต่ละสายการบิน หรือท่าอากาศยานของประเทศที่จะเดินทางผ่านเพื่อแวะเปลี่ยนครื่องบิน

สำหรับคนไทยและต่างชาติที่เข้าร่วม Sandbox Programme จะต้องมี Covid-19 RT-PCR Test ภาษาอังกฤษ ที่ออกก่อนเวลาเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทุกคน

Q

ผลการตรวจ COVID-19 RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีหลักการการนับอย่างไร

ผลการตรวจ COVID-19 RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีหลักการการนับอย่างไร

A

ผลการตรวจ COVID-19 RT-PCR ต้องออกเป็น Negative ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบิน ตามเวลาที่ระบุบนบัตรโดยสาร

ผลการตรวจ COVID-19 RT-PCR ต้องออกเป็น Negative ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบิน ตามเวลาที่ระบุบนบัตรโดยสาร

Q

คนไทยต้องมีประกันสุขภาพเรื่องโควิดหรือไม่

คนไทยต้องมีประกันสุขภาพเรื่องโควิดหรือไม่

A

กรณีคนไทยเข้าพักโรงแรมกักกันตัวแบบ AQ ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ

สำหรับคนไทยที่เข้าร่วม Sandbox Programme จะต้องมี ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมระยะเวลาที่เข้าร่วม Sandbox Programme

กรณีคนไทยเข้าพักโรงแรมกักกันตัวแบบ AQ ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ

สำหรับคนไทยที่เข้าร่วม Sandbox Programme จะต้องมี ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในประเทศไทย รวมถึงโควิด-19 ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมระยะเวลาที่เข้าร่วม Sandbox Programme

Q

14 วันหลังฉีดวัคซีนครบโดสที่กำหนด มีหลักการนับวันอย่างไร

14 วันหลังฉีดวัคซีนครบโดสที่กำหนด มีหลักการนับวันอย่างไร

A

วันที่ฉีดวัคซีน นับเป็นวันที่ 0  วันถัดไป  นับเป็นที่ 1
ดังนั้น หากฉีดวัคซีนวันที่ 1 ม.ค. จะครบ 14 วันหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 15 ม.ค. โดยจะนับจนถึงวันที่เดินทางออกจากเยอรมนี เพื่อไปประเทศไทย

วันที่ฉีดวัคซีน นับเป็นวันที่ 0  วันถัดไป  นับเป็นที่ 1
ดังนั้น หากฉีดวัคซีนวันที่ 1 ม.ค. จะครบ 14 วันหลังฉีดวัคซีน ในวันที่ 15 ม.ค. โดยจะนับจนถึงวันที่เดินทางออกจากเยอรมนี เพื่อไปประเทศไทย

Q

ฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัทกัน สามารถเข้าร่วม Sandbox Programme ได้ไหม

ฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัทกัน สามารถเข้าร่วม Sandbox Programme ได้ไหม

A

ได้ โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย

ได้ โดยสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็มต่างบริษัท จะต้องมีระยะห่างตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือกระทรวงสาธารณสุขไทย

Q

เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ไม่ได้ฉีดวัคซีน เดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าร่วม Sandbox Programme ได้ไหม

เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ไม่ได้ฉีดวัคซีน เดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเข้าร่วม Sandbox Programme ได้ไหม

A

ได้ หากผู้ปกครองที่เดินทางไปด้วยได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ในการดำเนินการขอ COE ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น ขอให้อัพโหลดหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองและหน้าหนังสือเดินทางของเด็กคู่กัน และอัพโหลดเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ปกครองแทนของเด็ก

ได้ หากผู้ปกครองที่เดินทางไปด้วยได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว ในการดำเนินการขอ COE ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีนั้น ขอให้อัพโหลดหน้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองและหน้าหนังสือเดินทางของเด็กคู่กัน และอัพโหลดเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของผู้ปกครองแทนของเด็ก

Q

วิธีการนับวันค้างคืนของโรงแรมที่พัก มีหลักการอย่างไร

วิธีการนับวันค้างคืนของโรงแรมที่พัก มีหลักการอย่างไร

A

เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 00:01 – 18:00 น. นับคืนแรกเป็นคืนที่ 1 กักตัวอย่างน้อย 14 คืน

เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 18:01 – 24:00 น. นับคืนแรกเป็นคืนที่ 0 กักตัวอย่างน้อย 15 คืน

เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 00:01 – 18:00 น. นับคืนแรกเป็นคืนที่ 1 กักตัวอย่างน้อย 14 คืน

เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงเวลา 18:01 – 24:00 น. นับคืนแรกเป็นคืนที่ 0 กักตัวอย่างน้อย 15 คืน

Q

สำหรับ Sandbox Programme เปลี่ยนโรงแรมได้หรือไม่ และเปลี่ยนได้กี่ที่

สำหรับ Sandbox Programme เปลี่ยนโรงแรมได้หรือไม่ และเปลี่ยนได้กี่ที่

A

โรงแรมแห่งแรก จะต้องเข้าพัก 7 คืน หลังจากนั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ 2 ครั้ง โดยโรงแรมที่2 และ 3 จะต้องเป็นโรงแรม SHA+ เท่านั้น รวมแล้วเข้าพักได้มากที่สุด 3 โรงแรม

โรงแรมแห่งแรก จะต้องเข้าพัก 7 คืน หลังจากนั้นจึงจะสามารถเปลี่ยนโรงแรมได้ 2 ครั้ง โดยโรงแรมที่2 และ 3 จะต้องเป็นโรงแรม SHA+ เท่านั้น รวมแล้วเข้าพักได้มากที่สุด 3 โรงแรม

Q

หลักฐานการชำระเงินค่าตรวจโควิด 3 ครั้ง สำหรับ Sandbox Programme สามารถติดต่อที่ไหน

หลักฐานการชำระเงินค่าตรวจโควิด 3 ครั้ง สำหรับ Sandbox Programme สามารถติดต่อที่ไหน

A

กรุณาสอบถามโรงแรมที่ท่านเข้าพัก ทางโรงแรมจะเป็นผู้ประสานในการจองการตรวจและการชำระเงิน พร้อมออกหลักฐานการให้กับท่าน

กรุณาสอบถามโรงแรมที่ท่านเข้าพัก ทางโรงแรมจะเป็นผู้ประสานในการจองการตรวจและการชำระเงิน พร้อมออกหลักฐานการให้กับท่าน

Q

จะเดินทางไปกับสามีชาวต่างชาติ พักที่โรงแรมเดียวกันได้หรือไม่

จะเดินทางไปกับสามีชาวต่างชาติ พักที่โรงแรมเดียวกันได้หรือไม่

A

กรณีเข้าพักโรงแรมกักตัวแบบ AQ ต้องมีทะเบียนสมรสเท่านั้น จึงจะพักโรงแรมเดียวกัน ห้องเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับกฎของทางโรงแรม ผู้เดินทางจึงควรสอบถามโรงแรมโดยตรง

กรณี Sandbox Programme  กรุณาสอบถามโรงแรมที่ท่านต้องการพักโดยตรง

กรณีเข้าพักโรงแรมกักตัวแบบ AQ ต้องมีทะเบียนสมรสเท่านั้น จึงจะพักโรงแรมเดียวกัน ห้องเดียวกันได้ แต่ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับกฎของทางโรงแรม ผู้เดินทางจึงควรสอบถามโรงแรมโดยตรง

กรณี Sandbox Programme  กรุณาสอบถามโรงแรมที่ท่านต้องการพักโดยตรง

Q

หลังจาก 14 วันแล้ว สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้ไหม อย่างไร

หลังจาก 14 วันแล้ว สามารถเดินทางไปจังหวัดอื่นได้ไหม อย่างไร

A

ได้ อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบจุดหมายปลายทางของท่านก่อนว่า เป็นพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) หรือไม่ และในขณะนั้น จุดหมายปลายทางของท่านมีมาตรการปัจจุบันเป็นอย่างไร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านจะต้องติดตามสถานการณ์และมาตรการปัจจุบันในแต่ละจุดหมายที่ท่านต้องการเดินทาง

ได้ อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบจุดหมายปลายทางของท่านก่อนว่า เป็นพื้นที่เสี่ยง (สีแดง) หรือไม่ และในขณะนั้น จุดหมายปลายทางของท่านมีมาตรการปัจจุบันเป็นอย่างไร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านจะต้องติดตามสถานการณ์และมาตรการปัจจุบันในแต่ละจุดหมายที่ท่านต้องการเดินทาง

Q

ผู้เข้าร่วม Sandbox Programme ต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 21 วัน จะต้องเป็นประเทศเดียวกันทั้ง 21 วัน หรือไม่

ผู้เข้าร่วม Sandbox Programme ต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุญาตอย่างน้อย 21 วัน จะต้องเป็นประเทศเดียวกันทั้ง 21 วัน หรือไม่

A

ไม่จำเป็น หากท่านเดินทางไปมาระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเหมือนกัน สามารถนับวันรวมกันได้

ไม่จำเป็น หากท่านเดินทางไปมาระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตเหมือนกัน สามารถนับวันรวมกันได้

Q

ถ้าได้รับ COE แล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องทำอย่างไร

ถ้าได้รับ COE แล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องทำอย่างไร

A

ผู้เดินทางต้องแจ้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยเร็วที่สุด

ในกรณีแจ้งหลังวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น

ในกรณีแจ้งก่อนวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการยกเลิก COE ที่ท่านได้รับ เพื่อให้ท่านทำการอัพโหลดตั๋วโดยสารอันใหม่ แล้วออก COE ฉบับใหม่ แต่ถ้าหากคำร้องของท่านอยู่ในระบบนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดไม่ให้ท่านสามารถทำการแก้ไข อัพโหลดเอกสารใหม่ได้อีกต่อไป หากเป็นเช่นนี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

ผู้เดินทางต้องแจ้งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก โดยเร็วที่สุด

ในกรณีแจ้งหลังวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ต้องทำการลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้น

ในกรณีแจ้งก่อนวันเดินทางที่ปรากฏบน COE เดิม ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการยกเลิก COE ที่ท่านได้รับ เพื่อให้ท่านทำการอัพโหลดตั๋วโดยสารอันใหม่ แล้วออก COE ฉบับใหม่ แต่ถ้าหากคำร้องของท่านอยู่ในระบบนานเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ระบบจะปิดไม่ให้ท่านสามารถทำการแก้ไข อัพโหลดเอกสารใหม่ได้อีกต่อไป หากเป็นเช่นนี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้น

Q

ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ทำอย่างไรดี

ลงทะเบียนไปแล้วแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ทำอย่างไรดี

A

เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้ว ทุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ระบบ จะส่งอีเมล์อัตโนมัติไปให้ผู้เดินทางตามอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเป็นระยะ และมั่นใจว่าจะไม่ไปอยู่ใน Spam รวมทั้ง อาจตรวจสอบสถานะจากระบบลงทะเบียน โดยไปกดที่ ปุ่ม ตรวจสอบผลการอนุมัติ (สีน้ำเงิน)

เมื่อท่านลงทะเบียนในระบบออนไลน์แล้ว ทุกครั้งเมื่อมีการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ระบบ จะส่งอีเมล์อัตโนมัติไปให้ผู้เดินทางตามอีเมล์ที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน ดังนั้น กรุณาตรวจสอบอีเมล์ของท่านเป็นระยะ และมั่นใจว่าจะไม่ไปอยู่ใน Spam รวมทั้ง อาจตรวจสอบสถานะจากระบบลงทะเบียน โดยไปกดที่ ปุ่ม ตรวจสอบผลการอนุมัติ (สีน้ำเงิน)

Q

ต้องการเข้าระบบแต่เมื่อกรอกข้อมูลพร้อมเลขรหัส 6 หลักเข้าไป ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

ต้องการเข้าระบบแต่เมื่อกรอกข้อมูลพร้อมเลขรหัส 6 หลักเข้าไป ระบบแจ้งว่าไม่พบข้อมูลจะต้องทำอย่างไร

A

ระบบจะเก็บข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล ของผู้เดินทางที่กรอกข้อมูลไว้ พร้อมเลขรหัส 6 หลัง หากตอนกรอกข้อมูลครั้งแรก ท่านกรอกข้อมูลผิด ระบบจะจดจำแบบที่กรอกผิดเอาไว้ เมื่อท่านมาเข้าระบบใหม่ โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบจึงไม่พบข้อมูลของท่าน โดยมากแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านได้กรอกข้อมูลผิดพลาด ท่านจะต้องใส่ข้อมูลตามที่ท่านกรอกผิดพลาดเข้าระบบไปก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำการแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านจึงสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเลขรหัส 6 หลักตัวเดิมได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแจ้ง และไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดที่ใด ขอให้ท่านติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

ระบบจะเก็บข้อมูลหมายเลขหนังสือเดินทาง ชื่อ นามสกุล ของผู้เดินทางที่กรอกข้อมูลไว้ พร้อมเลขรหัส 6 หลัง หากตอนกรอกข้อมูลครั้งแรก ท่านกรอกข้อมูลผิด ระบบจะจดจำแบบที่กรอกผิดเอาไว้ เมื่อท่านมาเข้าระบบใหม่ โดยใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง ระบบจึงไม่พบข้อมูลของท่าน โดยมากแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบว่า ท่านได้กรอกข้อมูลผิดพลาด ท่านจะต้องใส่ข้อมูลตามที่ท่านกรอกผิดพลาดเข้าระบบไปก่อน จึงจะสามารถเข้าระบบเพื่อทำการแก้ไขได้ หลังจากแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว ในการเข้าระบบครั้งต่อไป ท่านจึงสามารถใช้ข้อมูลที่ถูกต้องพร้อมเลขรหัส 6 หลักตัวเดิมได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับแจ้ง และไม่ทราบว่าเกิดความผิดพลาดที่ใด ขอให้ท่านติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

Q

สามารถเดินทางมาลงทะเบียน COE ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้หรือไม่

สามารถเดินทางมาลงทะเบียน COE ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้หรือไม่

A

ไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก ตลอดจนบริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารดำเนินการแทนท่านได้

ไม่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในขณะนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือให้ท่านดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก ตลอดจนบริษัทจำหน่ายบัตรโดยสารดำเนินการแทนท่านได้

Q

ลงทะเบียนเองไม่เป็น ไม่มีคอมพิวเตอร์ จะต้องทำอย่างไร

ลงทะเบียนเองไม่เป็น ไม่มีคอมพิวเตอร์ จะต้องทำอย่างไร

A

ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก หรือ ใครก็ได้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือเยอรมนี ช่วยลงทะเบียนให้ได้

ผู้เดินทางสามารถลงทะเบียนโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ ท่านสามารถให้ญาติหรือคนรู้จัก หรือ ใครก็ได้ ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยหรือเยอรมนี ช่วยลงทะเบียนให้ได้

Q

ต้องการลงทะเบียนใหม่ แต่ระบบแจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนพิจารณา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร

ต้องการลงทะเบียนใหม่ แต่ระบบแจ้งว่า อยู่ในขั้นตอนพิจารณา ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ ต้องทำอย่างไร

A

การลงทะเบียนใหม่ จะสามารถทำได้ เมื่อการลงทะเบียนเดิมเกินกำหนดระยะเวลาแล้วเท่านั้น หรือ ลงทะเบียนใหม่ได้ในกรณีที่ลงผิดสำนักงาน ผิดประเทศ โดยที่ท่านได้แจ้งสำนักงานที่ท่านได้ลงทะเบียนผิด ให้ทำการปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านกับสำนักงานนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงทะเบียนใหม่ จะสามารถทำได้ เมื่อการลงทะเบียนเดิมเกินกำหนดระยะเวลาแล้วเท่านั้น หรือ ลงทะเบียนใหม่ได้ในกรณีที่ลงผิดสำนักงาน ผิดประเทศ โดยที่ท่านได้แจ้งสำนักงานที่ท่านได้ลงทะเบียนผิด ให้ทำการปฏิเสธการลงทะเบียนของท่านกับสำนักงานนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Q

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ไม่ได้เลข 6 ตัว อัพโหลดเอกสารแล้วไม่เข้าในระบบ ทำอย่างไร

ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ไม่ได้เลข 6 ตัว อัพโหลดเอกสารแล้วไม่เข้าในระบบ ทำอย่างไร

A

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ และไม่ได้เลข 6 หลักหลังตอนลงทะเบียน เพราะผู้ร้อง Upload เอกสารไม่สมบูรณ์ เพราะลืมกดปุ่ม ลูกศร หลังเลือกรูปเอกสารแล้ว ศึกษาเพิ่มเติมวิธีการลงทะเบียน กรุณา ดูคลิปวิดีโอ

ปัญหาส่วนใหญ่ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ และไม่ได้เลข 6 หลักหลังตอนลงทะเบียน เพราะผู้ร้อง Upload เอกสารไม่สมบูรณ์ เพราะลืมกดปุ่ม ลูกศร หลังเลือกรูปเอกสารแล้ว ศึกษาเพิ่มเติมวิธีการลงทะเบียน กรุณา ดูคลิปวิดีโอ

Q

หากคอมพิวเตอร์ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทย จะให้ทำอย่างไร

หากคอมพิวเตอร์ไม่มีแป้นพิมพ์ภาษาไทย จะให้ทำอย่างไร

A

ผู้เดินทางสามารถเลือกการกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และกรอกข้อความทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษได้

ผู้เดินทางสามารถเลือกการกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ และกรอกข้อความทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษได้

Q

หากได้ทำการจองการกักตัวกับโรงแรมทางเลือก AQ ไปแล้ว โดยมีระยะเวลาพักเกินกว่าที่มาตรการปัจจุบันกำหนด จะต้องทำอย่างไร

หากได้ทำการจองการกักตัวกับโรงแรมทางเลือก AQ ไปแล้ว โดยมีระยะเวลาพักเกินกว่าที่มาตรการปัจจุบันกำหนด จะต้องทำอย่างไร

A

ขอให้ท่านทำการติดต่อกับโรงแรมโดยตรง เพื่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนจำนวนวันเข้าพัก

ขอให้ท่านทำการติดต่อกับโรงแรมโดยตรง เพื่อสอบถามเรื่องการเปลี่ยนจำนวนวันเข้าพัก

Q

วีซ่าพำนักเยอรมันใกล้จะหมดแล้ว และจองโรงแรมแบบกักกันตัวฟรีกับรัฐไม่ได้ จะให้ทำอย่างไร

วีซ่าพำนักเยอรมันใกล้จะหมดแล้ว และจองโรงแรมแบบกักกันตัวฟรีกับรัฐไม่ได้ จะให้ทำอย่างไร

A

ขณะนี้ ไม่มีโรงแรมแบบกันกันตัวฟรีกับรัฐแล้ว ถ้าไม่สามารถต่อวีซ่าเพื่อพำนักในเยอรมันได้ ควรเดินทางกลับประเทศไทย และกักตัวกับโรงแรมทางเลือก AQ ซึ่งต้องชำระค่าโรงแรมเอง เพราะการอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Over stay) จะมีผลให้ต้องขึ้นแบล็กลิสต์ โดนปรับ และอาจมีผลกับการพิจารณาขอวีซ่าในการขอครั้งต่อไป

ขณะนี้ ไม่มีโรงแรมแบบกันกันตัวฟรีกับรัฐแล้ว ถ้าไม่สามารถต่อวีซ่าเพื่อพำนักในเยอรมันได้ ควรเดินทางกลับประเทศไทย และกักตัวกับโรงแรมทางเลือก AQ ซึ่งต้องชำระค่าโรงแรมเอง เพราะการอยู่เกินกำหนดวีซ่า (Over stay) จะมีผลให้ต้องขึ้นแบล็กลิสต์ โดนปรับ และอาจมีผลกับการพิจารณาขอวีซ่าในการขอครั้งต่อไป