บริการประชาชน

บริการประชาชน

COE คนไทย

 

ตั้งแต่ 3 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก กำหนดมาตรการชั่วคราวให้ผู้ที่จะเข้ารับบริการด้านกงสุลทุกคน ต้องแสดง

  • ผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 โดยใช้วิธี POC Antigen Test (Rapid Antigen Test) หรือ Q-PCR Test (RT-PCR Test) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 48 ชม. นับตั้งแต่เวลาทำการตรวจ จนถึงเวลาเข้ารับบริการ
    (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ และผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าได้รับยกเว้นการตรวจหาเชื้อ COVID-19)

    หรือ

  • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบทั้งสองครั้ง โดยจะต้องได้รับวัคซีนครั้งที่สองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันที่จะเข้ารับบริการ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่: ประกาศ มาตรการชั่วคราวให้แสดงผลการตรวจทางการแพทย์ว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุลภายในอาคารที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก

 

เดินทาง

งาน COE คนไทย

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

เวลาให้บริการ : บริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ http://coethailand.mfa.go.th

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : 09.00 - 13.00 และ 14.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-114

อีเมล : coe.MUC@mfa.mail.go.th