บริการประชาชน

บริการประชาชน

662 view

07_Mobil_Consular_Services_25_02_2566


รายละเอียดบริการต่างๆในงานกงสุลสัญจร

ต้องการรับบริการในงานกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร ?

กรุณาติดต่อผู้ประสานงาน :  คุณกัลยา 0152 2457 4726
                                  คุณปุณณิญาณ์ 0157 3203 4974


มีงานบริการอะไรบ้างในงานกงสุลสัญจร ?

งานกงสุลสัญจรมีบริการดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางทุกประเภท (หนังสือเดินทางทั่วไป 5 ปี หรือ 10 ปี และ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี)
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • นัดรับสูติบัตร และ มรณบัตร (ที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารทางอีเมล์ล่วงหน้าแล้ว)


ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ในการขอรับบริการ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรุณาตรวจสอบว่า       - ท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอยู่กับตัวท่านหรือไม่
                              - มีอายุใช้งานอยู่หรือไม่
                               - รายละเอียดทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าไม่ ท่านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน จึงจะรับบริการทำหนังสือเดินทางและอื่นๆได้
 • ในกรณีที่ต้องทำบัตรประชาชนก่อน ขอให้ท่านมาก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง ล่วงหน้า
  โดยไม่ต้องจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนทันที เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางตามเวลานัดหมายของท่านต่อไป
 • การนัดหมายคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน คือ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ขอรับบริการอื่นๆ
 1. บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี
 • หากคุณมีสิทธิพำนักในเยอรมนีแบบถาวร (unbefristet/ Niederlassung) บัตรแสดงสิทธิพำนัก (Aufenthaltstitelkarte) จะมีอายุการใช้งานตามหนังสือเดินทางของท่าน หากหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุแล้ว จะทำให้บัตรฯ นั้น หมดอายุตามไปด้วย
  กรณีบัตรฯและหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว กรุณานำบัตรเดิมพร้อม Meldebestätigung ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงประกอบการขอทำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • หากคุณมีสิทธิพำนักในเยอรมนีแบบไม่ถาวร (befristet) สิทธิพำนักต้องไม่หมดอายุ หากหมดอายุแล้ว กรุณาติดต่อ Ausländerbehörde ในเขตของท่าน เพื่อขอ Fiktionsbescheinigung หรือ Bescheinigung über Aufenthaltsrecht
 • หากท่านมี deutscher Personalausweis สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้เช่นกัน

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางมีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเอกสารประกอบที่ต้องนำมา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทุกประเภท กรุณากด ดาวน์โหลด


การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง ? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบที่ต้องนำมา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน กรุณากด ดาวน์โหลด


หากต้องการขอรับสูติบัตร หรือ มรณบัตร ในงานกงสุลสัญจร ต้องทำอะไรบ้าง ?

 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
 • เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาให้ตรวจสอบสำหรับการแจ้งเกิด มี ดังนี้
 • เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาให้ตรวจสอบสำหรับการแจ้งตาย มี ดังนี้
 • หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะได้รับการยืนยันกลับทางอีเมล์เพื่อมารับเอกสารในงานกงสุลสัญจร