วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ก.พ. 2566

| 900 view

04_Mobil_Consular_Services_25_03_2566

รายละเอียดบริการต่างๆในงานกงสุลสัญจร

ต้องการรับบริการในงานกงสุลสัญจร จะต้องทำอย่างไร?

การทำนัดหมายเพื่อขอรับบริการกงสุลสัญจร จะต้องจองคิวออนไลน์เท่านั้น

 • สำหรับผู้ใช้ระบบคิวออนไลน์ครั้งแรก และยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครสมาชิก
  กรุณาลงทะเบียน โดยคลิก ลงทะเบียนครั้งแรก ก่อนทำการจองคิวออนไลน์
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกครั้งแรก ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=4LtM0zDaLmU

 • เมื่อเป็นสมาชิกแล้ว สามารถคลิกที่ปุ่ม จองคิวออนไลน์ เพื่อจองคิวขอรับบริการที่ท่านต้องการ
  รับชมคลิปวีดีโออธิบาย ขั้นตอนการเข้าระบบจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=fRn-P3Ix4D0

 • หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการจองคิวออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 944 677 111 หรือ  0160 323 4956 เวลา 14.00 – 17.00 น. หรือ  0160 323 4956 


มีงานบริการอะไรบ้างในงานกงสุลสัญจร?

งานกงสุลสัญจรมีบริการดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางทุกประเภท
  (หนังสือเดินทางทั่วไป 5 ปี หรือ 10 ปี และ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน 1 ปี)

       -  เลือกบริการจองคิวออนไลน์ “กงสุลสัญจร Freiburg 25 มี.ค. 66– หนังสือเดินทาง

         หมายเหตุ
         1.  หากบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน “หมดอายุ / สูญหาย / มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล” จะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน ใบใหม่ ก่อน ถึงจะทำหนังสือเดินทางได้
         2.  กรณีต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อนทำหนังสือเดินทาง ไม่ต้อง จองคิวออนไลน์ทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มอีก  

 • บัตรประจำตัวประชาชน
  กรุณาจองคิวออนไลน์บัตรประชาชน ในกรณีที่ท่านต้องการรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงบริการเดียวเท่านั้น

        -  เลือกบริการจองคิวออนไลน์ “กงสุลสัญจร Freiburg 25 มี.ค. 66 - บัตรประชาชน

  หมายเหตุ
  1.  บัตรประจำตัวประชาชน “ใบแรก” ต้องไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย เท่านั้น
  2.  หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรประชาชน กรุณานำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อมาด้วย เช่น ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร.22) , หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (แบบช. 5), ทะเบียนบ้านใหม่ เป็นต้น

  3.  หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ หรือ ชื่อสกุล บนฐานทะเบียนราษฎร (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบนทะเบียนบ้าน) จะไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ด้วยข้อมูลใหม่ได้ ต้องไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เสร็จก่อน
  4.  กรณีต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ก่อนทำหนังสือเดินทาง ไม่ต้อง จองคิวออนไลน์ทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มอีก

ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับเอกสารพื้นฐานที่ต้องใช้ในการขอรับบริการ

1. บัตรประจำตัวประชาชน

 • กรุณาตรวจสอบว่า   - ท่านมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงอยู่กับตัวท่านหรือไม่
                          
  - มีอายุใช้งานอยู่หรือไม่
   
                        - รายละเอียดทุกอย่างถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าไม่ ท่านต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนก่อน จึงจะรับบริการทำหนังสือเดินทางและอื่นๆได้
 • ในกรณีที่ต้องทำบัตรประชาชนก่อน ขอให้ท่านมาก่อนเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง ล่วงหน้า
  โดยไม่ต้องจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติม ท่านจะได้รับบัตรประจำตัวประชาชนทันที เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางตามเวลานัดหมายของท่านต่อไป
 • การนัดหมายคิวทำบัตรประจำตัวประชาชน คือ ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว ไม่ขอรับบริการอื่นๆ

2. บัตรแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนี

 • หากคุณมีสิทธิพำนักในเยอรมนีแบบถาวร (unbefristet/ Niederlassung) บัตรแสดงสิทธิพำนัก (Aufenthaltstitelkarte) จะมีอายุการใช้งานตามหนังสือเดินทางของท่าน หากหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุแล้ว จะทำให้บัตรฯ นั้น หมดอายุตามไปด้วย
  กรณีบัตรฯและหนังสือเดินทางหมดอายุแล้ว กรุณานำบัตรเดิมพร้อม Meldebestätigung ที่ออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงประกอบการขอทำหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน
 • หากคุณมีสิทธิพำนักในเยอรมนีแบบไม่ถาวร (befristet) สิทธิพำนักต้องไม่หมดอายุ หากหมดอายุแล้ว กรุณาติดต่อ Ausländerbehörde ในเขตของท่าน เพื่อขอ Fiktionsbescheinigung หรือ Bescheinigung über Aufenthaltsrecht
 • หากท่านมี deutscher Personalausweis สามารถนำมาใช้เพื่อแสดงสิทธิพำนักในเยอรมนีได้เช่นกัน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางมีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดเอกสารประกอบที่ต้องนำมา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางทุกประเภท กรุณากด ดาวน์โหลด

การทำบัตรประจำตัวประชาชน สามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง ? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ?

รายละเอียดต่างๆ รวมถึงเอกสารประกอบที่ต้องนำมา สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่
แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน กรุณากด ดาวน์โหลด

หากต้องการขอรับสูติบัตร หรือ มรณบัตร ในงานกงสุลสัญจร ต้องทำอย่างไร ?

 • แสกนเอกสารทุกอย่างส่งมาทางอีเมล: [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
  ก่อนวันที่ 17 มี.ค. 66
 • เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาให้ตรวจสอบสำหรับการแจ้งเกิด มี ดังนี้
 • เอกสารประกอบที่ต้องส่งมาให้ตรวจสอบสำหรับการแจ้งตาย มี ดังนี้
 • หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน จะได้รับการยืนยันกลับทางอีเมล์เพื่อมารับเอกสารในงานกงสุลสัญจร