ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ระบบ E-Visa จะเปิดสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของผู้ที่มีถิ่นพำนักในเยอรมนี ผ่านเว็บไซต์ https://thaievisa.go.th/ โดยผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบใหม่ดังกล่าว โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่จำเป็นต้องส่งเล่มหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ อีกต่อไป เนื่องจากจะมีการอนุมัติวีซ่าทางออนไลน์ผ่านระบบ E-Visa และวีซ่าจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้ยื่นคำร้อง

ท่านสามารถศึกษาคู่มือ/ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าทางออนไลน์ผ่านระบบ E-Visa ได้ล่วงหน้าที่ https://thaievisa.go.th/static/English-Manual.pdf

ท่านสามารถค้นหาประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ E-Visa ได้ที่ คลิก