บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 ก.ค. 2566

| 4,099 view

การเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป

ปี 2566

แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ

 

 

 

Munich-Smart_Vote_JPEG

05_แบบ_ส.ส._3_ทับ_1_(นร)

Infographic_การ_ลทบ.ขอใช้สิทธิ_ลต.นรจ._2566_(revised_2)

A0AC1996-1184-4250-9EA6-740115815CEF

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ส.ส. 1/7 (นร) คำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฯ 2566