บริการประชาชน

บริการประชาชน

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย/ Thailand Pass

entry_thailand

งานมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ)

เวลาให้บริการ :บริการออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : 09:00 - 13:00 น. และ 14.00 - 17.00 น.

โทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-117

อีเมล : coe.MUC@mfa.mail.go.th