บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 2,051 view

วีซ่า

เวลาให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์: 14.00 น. - 17.00 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก)

เบอร์โทรศัพท์ +49 89 944 677 112

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Thai E-Visa: thaievisa.go.th

อีเมล: [email protected]

** โปรดหลีกเลี่ยงที่อยู่อีเมลที่มียัติภังค์ (-) และอักขระพิเศษ เช่น [email protected].de สำหรับการสื่อสารทางอีเมล

 

info

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า)

 

ประเภทเอกสาร

รายชื่อประเทศ/สัญชาติที่มีมาตรการตรวจลงตราพิเศษ
 
 
ขั้นตอน

ขั้นตอนการขอรับการตรวจลงตรา

 

form

เอกสารที่ต้องใช้

 

คชจ

ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา

 

faq_1

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตรวจลงตรา