บริการประชาชน

บริการประชาชน

294 view

ข้อแนะนำสำหรับการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างประเทศ
International Transit/Transfer Flights

 

  • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
  • มีเอกสารผลตรวจ RT - PCR ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

 

คำแนะนำสำหรับการเดินทางระหว่างประเทส_TP

หมายเหตุ ยกเลิกวงเงินประกันสุขภาพไม่ต่ำกว่า 10000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป