บริการประชาชน

บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2565

ข้อแนะนำสำหรับการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างประเทศ
International Transit/Transfer Flights

 

ผู้โดยสาร International Transit ที่ไม่ผ่านตม. และ ไม่ต้องรับกระเป๋า (Luggage Check Through)

 • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
 • มีเอกสารผลตรวจ RT - PCR ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง หรือ เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565
 • Transit ได้ไม่เกิน 24 ชม.

ผู้โดยสาร International Transit ผ่านตม. และ ต้องรับกระเป๋า (Rechecking Luggage)

 • ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แบบไม่กักตัวตามเงื่อนไขของท่าน เหมือนคนเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ต้องมี Thailand Pass QR COde
 • ประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565
 • Transit ได้เกิน 24 ชม

 

คำแนะนำสำหรับการเดินทางระหว่างประเทส_TP

หมายเหตุ วงเงินประกันสุขภาพไม่ต่ำกว่า 10000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป