บริการประชาชน

บริการประชาชน

การเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่า (Visa Exemption)

 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

VOA_211001_TH