บริการประชาชน

บริการประชาชน

งานตรวจลงตรา (Visa)

เวลาให้บริการทางโทรศัพท์ : 14.00 - 17.00 น. (วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯหมายเลขโทรศัพท์ : +49 (0) 89 944 677-112

เว็บไซต์ : thaievisa.go.th

อีเมล : [email protected]