การปรับวันและเวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2564

การปรับวันและเวลาการให้บริการของฝ่ายกงสุล ตั้งแต่ 25 ม.ค. 2564

27 ม.ค. 2564

87 view

RTCG_-Anno-th-Consular-oper.-time-from-2021-01-25-onwards_Page_1

RTCG_-Anno-th-Consular-oper.-time-from-2021-01-25-onwards_Page_2

เอกสารประกอบ

RTCG-MUC-Announcement-Consular-oper.-time-from-2021-01-25-onwards-th.pdf